Neurologia zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń i zmian patologicznych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.Schorzenia neurologiczne, mogą mieć różne podłoże, mogą rozwijać się jako choroby pierwotne (np. migreny, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane) lub wtórne , jako powikłanie innych chorób związanych z wiekiem-jak cukrzyca, choroby nerek, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.
Niektóre z tych chorób wynikają ze schorzeń naczyń, dlatego pomocne jest badanie USG naczyń szyjnych i kręgowych, które specjalista neurolog wykonuje w naszej poradni.
Zapraszamy do korzystania z poradni neurologicznej oraz specjalistycznych badań USG tętnic szyjnych i kręgowych.

USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych czyli Doppler tętnic szyjnych
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych to badanie diagnostyczne, którego celem jest
ocena stanu tętnic doprowadzających krew do mózgu, obecności zmian miażdżycowych,
drożności tętnic, które są związane z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu. Zwężenie
jest najczęściej wywołane obecnością blaszki miażdżycowej. Jego wczesne wykrycie
pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia mającego na celu poprawę przepływu krwi
oraz zmniejszenie ryzyka udaru mózgu.

Badanie przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej
Badanie przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej jest badaniem tętnic
wewnątrzczaszkowych wykonywanych technika ultrasonograficzną poprzez kości czaszki.
Badanie to umożliwia ocenę parametrów przepływu krwi w naczyniach tzw koła
tętniczego – głównych tętnic zaopatrujących mózg w krew. Badaniem tym wykrywa się
zwężenia naczyń wewnątrzczaszkowych, ocenę krążenia obocznego u pacjentów ze
stwierdzonym zwężeniem lub niedrożnością tętnic szyjnych lub kręgowych. Badanie to
jest oceniane łącznie z badaniem USG dopplerowskim tętnic szyjnych i kręgowych.