Nasi specjaliści udzielają konsultacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Dorosłych. Urazy i zmiany chorobowe są częstą przyczyną dolegliwości narządu ruchu.

Porada specjalisty pomaga prawidłowo ukierunkować leczenie.

Prosimy o przyniesienie na konsultację całości dokumentacji radiologicznej.