Obturacyjny Bezdech Senny (OBS) często występuje u osób, które chrapią podczas snu. Istotą bezdechu są wielokrotne, w czasie snu, epizody zapadania się języka i ścian gardła, co powoduje niedotlenienie krwi, przyspieszenie akcji serca, gwałtowne przebudzenie. Następstwem bezdechu jest przewlekłe zmęczenie, senność, trudności z pamięcią i koncentracją, może prowadzić do zaburzeń pracy serca oraz do rozwoju nadciśnienia tętniczego.

W NZOZ Allmed prowadzona jest diagnostyka i leczenie OBS. Wykonywane badanie – poligrafia – odbywa się w godzinach nocnych w domu pacjenta, po wcześniejszym przygotowaniu w poradni. Po oddaniu aparatu przez pacjenta, lekarz dokonuje analizy zapisu i omawia z pacjentem uzyskany wynik. Dalsze postępowanie jest zależne od wyników diagnostyki.