Zgodnie z naszą misją „Stale się kształcimy, żeby lepiej leczyć”, przedstawiciele NZOZ Allmed wzięli udział w konferencji medycznej ATS (Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej) 2023 w Waszyngtonie. Poruszone zostały tematy z zakresu pulmonologii, które poszerzyły nasze horyzonty i pozwolą rozważyć nowe kierunki rozwoju.