Od lipca 2020 w NZOZ Allmed przyjmuje dr Katarzyna Machnik – lekarz pediatra, neonatolog, specjalista onkologii i hematologii dzieci.


Specjalista hematolog u dzieci prowadzi diagnostykę w zakresie chorób krwi, układu chłonnego oraz nowotworów wieku dziecięcego. Najczęściej badania oraz leczenie dotyczą zaburzeń ilości składników krwi- niedokrwistości, leukopenii i małopłytkowości.
Równie często konsultacja hematologa dzieci jest potrzebna przed planowanym zabiegiem operacyjnym, kiedy stwierdza się zaburzenia krzepnięcia krwi.
Lekarz tej specjalności diagnozuje i leczy powiększone węzły chłonne i zaburzenia odporności.