W ramach NFZ prowadzimy Zespół Domowego Leczenia Tlenem, zapewniając osobom chorym aparat wytwarzający tlen (koncentrator). Aparat użyczany jest do domu, celem eksploatacji zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego.

Dla osób nie posiadających kwalifikacji szpitalnej do leczenia tlenem, jednak będących w potrzebie tlenoterapii, zapewniamy płatne użyczenie aparatu. Koncentratory będące na wyposażeniu NZOZ Allmed są wiodących producentów, wysokiej jakości, regularnie serwisowane i kontrolowane co do skuteczności produkcji tlenu.