Przychodnie specjalistyczne

Oferowane usługi

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

-DLA DOROSŁYCH

-DLA DZIECI

PORADNIA CHORÓB PŁUC

-DLA DOROSŁYCH

-DLA DZIECI

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

-DLA DOROSŁYCH

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
PORADNIA PSYCHIATRYCZNA
PORADNIA NEUROLOGICZNE
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
KONSULTACJE DIETETYCZNE
DOMOWE LECZENIE TLENEM
BADANIA SPIROMETRYCZNE I GAZOMETRYCZNA
TESTY ALERGICZNE
BADANIE EKG
BADANIE HOLTERA
BADANIE ECHOKARDIOGRAFII – USG SERCA Z DOPPLEREM
BADANIE BEZDECHU SENNEGO
POBRANIA KRWI DO ANALIZY LABORATORYJNEJ